Strona główna

 

UWAGA

W związku z otrzymaniem wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrowcu Św. informuje, iż w roku bieżącym...(więcej)


- - -

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż prowadzi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców.

Środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.

Szczegółowe informacje na temat zakresu pomocy zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu.


- - -
 

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM INFORMUJE,
IŻ DNIA 29.01.2015R. ZAKOŃCZYŁ WYSYŁKĘ INFORMACJI O DOCHODACH
ORAZ POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY PIT -11 ŁĄCZNIE
Z INFORMACJĄ O ROCZNYM RAPORCIE SKŁADEK SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (RMUA) ZA 2014R.


- - -

 
TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
OSÓB BEZROBOTNYCH W 2015 ROKU
(więcej...)


 - - -
 

INFORMACJA O ŚRODKACH NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE OSTROWIECKIM W ROKU 2015 (więcej...)
 

 - - -


KRYTERIA AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI W POSZCZEGÓLNYCH USŁUGACH I INSTRUMENTACH RYNKU PRACY W 2015 ROKU (więcej...)


 - - -

Wortal PSZ

     Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2014 r. został udostępniony dla ogółu obywateli i przedsiębiorców Wortal PSZ, który zastąpił dotychczas istniejący Portal PSZ.

     Ogólnodostępny Wortal PSZ to serwis informacyjny, w którym Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej oraz powiatowe i wojewódzkie urzedy pracy publikują informacje adresowane dla osob bezrobotnych  i  poszukujących  pracy,  a  także  pracodawców
i przedsiębiorców.
 

Zachęcamy wszystkich bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców do korzystania z Wortalu pod adresem www.psz.praca.gov.pl


Szczegółowy opis Wortalu PSZ można znaleźć pod adresem: psz.praca.gov.pl/cotojestwortalpsz

 

 - - -

 

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie
działalności gospodarczej (więcej.)

 
 - - -

 
PROFILE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH ORAZ USTAWOWE
FORMY POMOCY IM PRZYSŁUGUJĄCE

(więcej...)


- - -
 

INFORMACJA

Nowe instrumenty rynku pracy, wchodzące w życie od 27 maja 2014r., w tym wspierające zatrudnienie osób młodych do 30 roku życia i w wieku 50 +. (więcej...)

 
- - -

 

INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 27.05.2014 roku ulegają zmianie stanowiska obsługi
osób bezrobotnych.
(więcej.)
 

 - - -

 

Informacja dla osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. (więcej.) 

 

 - - -

 

 Informator dla przedsiębiorców u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności  gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy  na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (więcej.)

 

- - - 

 

INFORMACJA

Wszelkie informacje oraz wnioski dotyczące środków na podjęcie działalności gospodarczej zostały zamieszczone w zakładce "dofinansowanie na działalność"

   

 - - -

 

INFORMACJA. DOT.  KORESPONDENCJI

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje,że nie udzielamy odpowiedzi... (więcej)
 

- - -

 

INFORMACJA

Projekt Re-Turn - elementem wspierającym rozwój polityki regionalnej

 

- - -

 

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

(więcej)

 

 - - -

 

UWAGA!
Osoba zgłaszająca się do rejestracji nie posiadająca: (więcej)

 

- - -

 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. laureatem konkursu. (więcej)

 

 - - -

 

INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że w związku z funkcjonowaniem uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. (więcej)

 

 - - -

 

WKU W SANDOMIERZU

 

 


 


Serwis Darmowych Ogłoszeń 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodatkowe informacje