Strona główna

Informujemy, iż podczas II tury naboru wniosków stażowych,
o doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy, przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące aktywizacji osoby bezrobotnej spełniającej określone kryteria.

 Informacja na temat kryteriów do realizacji.(więcej.)

 

   - - -

 Informacja o środkach na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 

w 2014 roku.(więcej.)

 

 - - -

 Informacja o terminach przyjmowania wniosków na aktywizację zawodową osób

bezrobotnych w 2014 r. (więcej.)

 

 Kryteria aktywizacji osób bezrobotnych i współpracy z pracodawcami w poszczególnych usługach i instrumentach rynku pracy w 2014 r. (więcej.)

 

 - - - 

Informacja dla osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. (więcej.) 

 

 - - -

 

 Informator dla przedsiębiorców u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności  gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy  na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (więcej.)

 

- - - 

 

UWAGA!

 

Ostatni dzień roboczy miesiąca jest dniem bez rejestracji.

 

 - - -

 

INFORMACJA

Wszelkie informacje oraz wnioski dotyczące środków na podjęcie działalności gospodarczej zostały zamieszczone w zakładce "dofinansowanie na działalność"


   

 - - -

 


INFORMACJA

Kryteria zwrotu bezrobotnemu z FP kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. (więcej)

 

 - - -

 

INFORMACJA. DOT.  KORESPONDENCJI

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje,że nie udzielamy odpowiedzi... (więcej)

- - -

 

INFORMACJA

Projekt Re-Turn - elementem wspierającym rozwój polityki regionalnej

 

- - -

 

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

(więcej)

 

 - - -

 

UWAGA!
Osoba zgłaszająca się do rejestracji nie posiadająca: (więcej)

 

- - -

 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. laureatem konkursu. (więcej)

 

 - - -

 

INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że w związku z funkcjonowaniem uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. (więcej)

 

 - - -

 

WKU W SANDOMIERZU

 

 - - -


alt

 Język migowy w PUP w Ostrowcu Św.

(więcej)

 


 


Serwis Darmowych Ogłoszeń 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodatkowe informacje